Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2004 r.


U C H W AŁ A Nr XIII/111/03

RADY GMINY STEPNICA

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2004 r.

Na podstawie art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84 i Nr 200, póz. 1683, z 2003 r. Nr 96, póz. 874 i Nr 110 , póz. 1039 /, uchwala się co następuje:

§1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od l m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,50 zł,

2) od l m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

- związanych z produkcją i sprzedażą tarcicy oraz produkcją mebli i elementów do mebli 16,47 zł,

- związanych z prowadzeniem turystyki i wypoczynku 14,96 zł,

- związanych z pozostałą działalnością gospodarczą 15,69 zł,

3) od l m powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

7,89 zł,

4) od l m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 1,77 zł,

5) od l m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków 4,49 zł,

6) od budowli lub ich części w wysokości 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt. 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7) od l m powierzchni użytkowej budynków pozostałych stanowiących domki letniskowe 5,80 zł,

8) od l m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,60 zł,

9) od gruntów :

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od l ha powierzchni 3,25 zł,

- od pozostałych od l m2 powierzchni 0,16 zł,

§ 2. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w odniesieniu do podatników będących emerytami i rencistami, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta inwalidzka i którzy nie zamieszkują wspólnie z osobami posiadającymi inne źródła dochodu:

1) od l m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,26 zł,

2) od Im powierzchni użytkowej pozostałych budynków 3,06 zł,

3) od l m2 powierzchni gruntów pozostałych 0,08 zł.

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

l) nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury powiązanych z budżetem Gminy Stepnica z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze,

3) nieruchomości zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych,

4) nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

5) budowle służące do odprowadzania ścieków z wyjątkiem oczyszczalni ścieków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od l stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 26-10-2004 12:14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 26-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 26-10-2004 12:14:28