Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIV/266/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia sie na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów 2018-04-06 10:26:16
Uchwała Nr XXIV/265/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 2018-04-06 10:23:11
Uchwała Nr XXIV/264/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2018 rok 2018-04-06 10:22:12
Uchwała Nr XXIV/263/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 i 2018-04-06 10:21:15
Uchwała Nr XXIV/262/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. . zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2018-04-06 10:19:56
Uchwała Nr XXIV/261/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2018-04-06 10:18:58
Uchwała Nr XXIV/260/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-04-06 10:16:40
Uchwała Nr XXIV/259/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 2018-04-06 10:15:40
Uchwała Nr XXIV/258/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym 2018-04-06 10:13:36
Uchwała Nr XXIV/257/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym 2018-04-06 10:09:31
Uchwała Nr XXIV/254/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Stepnica 2018-04-06 09:55:14
Uchwała Nr XXIV/253/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2018 r. 2018-04-06 09:53:00
Uchwała Nr XXIV/252/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r 2018-04-06 09:50:55
Uchwała Nr XXIV/251/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 2018-04-05 13:27:31
Uchwała Nr XXIV/250/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 2018-04-05 13:25:38
Uchwała Nr XXIII/249/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stepnica 2018-01-31 15:18:01
Uchwała Nr XXIII/248/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 2018-01-31 15:16:09
Uchwała Nr XXIII/247/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjecia Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2013 2018-01-31 15:13:56