Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIII/247/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjecia Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2013 2018-01-31 15:13:56
Uchwała Nr XXIII/248/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 2018-01-31 15:16:09
Uchwała Nr XXIII/249/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stepnica 2018-01-31 15:18:01
Uchwała Nr XXIV/250/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 2018-04-05 13:25:38
Uchwała Nr XXIV/251/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 2018-04-05 13:27:31
Uchwała Nr XXIV/252/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r 2018-04-06 09:50:55
Uchwała Nr XXIV/253/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2018 r. 2018-04-06 09:53:00
Uchwała Nr XXIV/254/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Stepnica 2018-04-06 09:55:14
Uchwała Nr XXIV/255/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2018 r w sprawie podziału Gminy Stepnica na okregi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-07-30 12:47:41
Uchwała Nr XXIV/256/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stepnica na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-07-30 12:45:07
Uchwała Nr XXIV/257/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym 2018-04-06 10:09:31
Uchwała Nr XXIV/258/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym 2018-04-06 10:13:36
Uchwała Nr XXIV/259/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 2018-04-06 10:15:40
Uchwała Nr XXIV/260/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-04-06 10:16:40
Uchwała Nr XXIV/261/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2018-04-06 10:18:58
Uchwała Nr XXIV/262/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. . zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2018-04-06 10:19:56
Uchwała Nr XXIV/263/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 i 2018-04-06 10:21:15
Uchwała Nr XXIV/264/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2018 rok 2018-04-06 10:22:12
Uchwała Nr XXIV/265/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 2018-04-06 10:23:11
Uchwała Nr XXIV/266/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia sie na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów 2018-04-06 10:26:16
Uchwała Nr XXV/267/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie inkasa za gospodarowania odpadami komunalnymi, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-06-04 13:24:07
Uchwała Nr XXV/268/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych:rolnego, lesnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psówi opłaty targowej, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-06-04 13:25:54
Uchwała Nr XXV/269/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stepnica 2018-06-04 13:26:54
Uchwała Nr XXV/270/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym 2018-06-04 13:29:02
Uchwała Nr XXV/271/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków 2018-06-04 13:30:12
Uchwała Nr XXV/272/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym 2018-06-04 13:32:00
Uchwała Nr XXV/273/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym w miescie Stepnica 2018-06-04 13:33:01
Uchwała Nr XXVI/274/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu 2017 rok 2018-06-22 14:07:20
Uchwała Nr XXVI/275/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2018-06-22 14:08:29
Uchwała Nr XXVI/276/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 2 lat 2018-06-22 14:10:24
Uchwała Nr XXVI/277/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kapielowego na 2018 rok 2018-06-22 14:13:22
Uchwała Nr XXVI/278/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kapielowego na 2018 rok 2018-06-22 14:15:01
Uchwała Nr XXVI/279/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej strazy pożarnej 2018-06-22 14:17:09
Uchwała Nr XXVI/280/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2018-06-22 14:18:41
Uchwała Nr XXVI/281/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok 2018-06-22 14:21:18
Uchwała Nr XXVI/282/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie nagród i wyróznień za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym 2018-06-22 14:23:30
Uchwała NR XXVII/283/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 2018-08-29 13:29:15
Uchwała Nr XXVII/284/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowytch na terenie Gminy Stepnica 2018-08-29 14:40:25
Uchwała Nr XXVII/285/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stepnica 2018-08-29 14:41:47
Uchwała Nr XXVII/286/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-08-29 14:43:09
Uchwała Nr XXVII/287/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica polegajacych na zatwierdzeniu projektu współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu OIperacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2018-08-29 14:53:58
Uchwała Nr XXVII/287/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-08-29 14:46:59
Uchwała Nr XXVII/288/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-08-29 14:47:51
Uchwała Nr XXVII/289/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/280/18 Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2018-08-29 14:51:40
Uchwała Nr XXVII/290/18 z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica polegających na zatwierdzeniu projektu współfinansowaneg ze środdków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiegoo 2018-10-25 12:24:36
Uchwała Nr XXVIII/291/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r. w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, 2018-10-25 12:27:09
Uchwała Nr XXVIII/292/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ?Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022? 2018-10-25 12:29:11
Uchwała Nr XXVIII/293/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, 2018-10-25 12:33:02
Uchwała Nr XXVIII/294/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, 2018-10-25 12:34:18
Uchwała Nr XXVIII/295/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica 2018-10-25 12:37:14
Uchwała Nr XXVIII/296/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018r. w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stepnica" 2018-10-25 12:40:30
Uchwała Nr XXVIII/297/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018r. w sprawie Statutu Gminy Stepnica 2018-10-25 12:45:17
Uchwała Nr XXVIII/298/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.. 2018-10-25 12:52:35
Uchwała Nr XXVIII/299/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 2018-10-25 12:53:50
Uchwała Nr XXVIII/300/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stepnica i jej jednostkom podległym 2018-10-25 12:54:52