Uchwała Nr XXXV/296/06 w sprawie absolutorium Wójta Gminy Stepnica z wykonania budżetu za 2005 r.


UCHWAŁA Nr XXXV/296/06

RADY GMINY STEPNICA

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stepnica

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.l271 i Nr 214 póz. 1806, z 2003 r. Nr 80 póz. 717 i Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055 i Nr 116 póz. 1203 z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457 oraz z 2006 r. Dz. U. Nr 17, póz. 128) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

2. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stepnica za 2005 r. udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Stepnica.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 12-05-2006 10:55:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 12-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 12-05-2006 10:55:20