Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania gminnego pełnomocnika do spraw konsultacji społecznych 2018-01-02 12:27:02
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 2018-01-03 13:32:08
Zarzadzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-13 13:10:29
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 styczna 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2018 r. 2018-01-03 13:43:07
Zarzadzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2018 w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-01-12 14:17:57
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nierucgomości Gminy Stepnica 2018-01-25 14:23:29
Zarzadzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-13 13:11:05
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lutego 2018 r w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-02-09 14:18:17
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości lokalowych, użytkowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym 2018-02-09 12:22:53
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy stepnica z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2018-02-09 12:30:31
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym 2018-02-20 12:28:41
Zarzadzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2018 r.zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-03-19 13:57:55
Zarzadzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-13 13:11:55
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-03-12 10:21:25
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieuchomości gminnej na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-03-13 14:23:37
Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym 2018-03-16 08:56:12
Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres 3 lat lokalu stanowiącego mienie gminne. 2018-03-16 12:15:39
Zarzadzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego 2018-03-19 13:55:53
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-03-22 13:04:11
Zarzadzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Etyki 2018-03-22 12:46:59
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokalu komunalnego na lokal socjalny 2018-03-28 13:53:19
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracynych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2018-04-10 09:56:53
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenie postępowań orazx wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2018-04-10 09:53:07
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej 2018-04-10 09:50:03
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych e sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego 2018-04-10 09:48:21
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do występowania z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców 2018-04-10 09:46:09
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących prowadzenia prawa do swiadczenń opieki zdrowotnej 2018-04-10 09:44:43
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciaży i rodzin "Za życiem " 2018-04-10 09:41:01
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wykonywania zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka i udzielenia upoważnień do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego 2018-04-10 10:00:03
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczeia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym 2018-04-04 15:00:31
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wykreślenia lokalu z wykazu lokali socjalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Stepnica 2018-04-10 10:01:51
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy w Stepnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sparawach z zakresu pomocy społecznej należacych do własciwiści gminy 2018-04-11 11:24:02
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres 3 lat nieruchomości gminnych 2018-04-13 14:07:47
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 2018-04-13 13:44:24
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-04-17 11:38:15