Sesja nr XXXI

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXI/277/05 w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów i opłaty targowej określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 2005-11-25 11:19:37
Uchwała Nr XXXI/276/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. 2005-11-25 11:18:17
Uchwała Nr XXXI/275/05 w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2006 r. 2005-11-25 11:17:16
Uchwała Nr XXXI/274/05 w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2005-11-25 11:12:13
Uchwała Nr XXXI/273/05 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r. 2005-11-25 10:22:15
Uchwała Nr XXXI/272/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. 2005-11-25 10:21:40
Uchwała Nr XXXI/271/05 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Stepnica na 2006 r. 2005-11-25 10:21:14
Uchwała Nr XXXI/270/05 w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Stepnica 2005-11-25 10:20:52
Uchwała Nr XXXI/269/05 w sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej 2005-11-25 10:20:29
Uchwała Nr XXXI/268/05 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r. 2005-11-25 10:19:59
Uchwała Nr XXXI/267/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi opiekuńcze i bytowe świadczone przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Stepnicy 2005-11-25 10:19:37
Uchwała Nr XXXI/266/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 i preliminarza wydatków na 2006 2005-11-25 10:19:16
Uchwała Nr XXXI/265/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Stepnica na lata 2005-2013 2005-11-25 09:31:20