Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr CLXXIX.348.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Stepnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2018-05-14 15:07:59
Uchwała Nr CLXXIX.347.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r w sprawie uchylenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Stepnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2018-05-14 15:06:37
Uchwała Nr CLVII.307.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2018-05-11 14:29:26
Sprawozdanie finansowe Gminy Stepnica za 2017 r. 2018-05-09 13:57:35
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Stepnica za 2017 r. 2018-04-09 12:09:46
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2017 r. 2017-10-03 11:27:12
Sprawozdania o nadwyżce i deficycie za 2017 2017-04-24 14:04:37
Uchwała CVII.196.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 10 .04.2017 r w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Stepnica na 2017 r. 2017-04-18 11:54:26
Uchwała NR XXIII.45.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sczczecinie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Stepnica na 2017 r. 2017-01-19 12:03:13
Uchwała Nr XVI/174/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stepnica na 2017 r. 2017-01-09 09:38:32
Uchwały Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 , uchwały w sprawie wyrazenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Stepnica oraz uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2017 - 2021 2016-12-19 11:02:29
Komunikat o wyniku konsultacji społecznych 2016-12-12 16:57:17
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 2016-11-15 09:27:29
Projekt Budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 2016-11-15 09:26:26
Zarzadzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 2016-11-09 09:14:50