Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XIII

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr XIII/146/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r. 2016-08-10 10:56:32
Uchwała nr XIII/145/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2016-2021 2016-08-10 10:54:27
Uchwała nr XIII/144/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica 2016-08-10 10:52:16
Uchwała nr XIII/143/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Żarnowo- gmina Stepnica 2016-08-10 10:49:47
Uchwała nr XIII/142/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica oraz miejscowych placów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy 2016-08-10 10:47:27
Uchwała nr XIII/141/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyboreczej 2016-08-10 10:45:14
Uchwała nr XIII/140/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniajaąca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016" i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r. 2016-08-10 10:40:45
Uchwała nr XIII/139/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019 2016-08-10 10:43:04
Uchwała nr XIII/138/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-08-10 10:36:25
Uchwała nr XIII/137/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica 2016-08-10 10:35:23
Uchwała nr XIII/136/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica 2016-08-10 10:33:14
Uchwała nr XIII/135/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019 2016-08-10 10:29:00