Sesja nr XXVI

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVI/223/05 Rady Gminy Stepnica z dnia 24 lutego 2004 r w sprawie przejęcia własności nieruchomości na rzecz Gminy Stepnica 2013-07-30 12:01:12
Uchwała Nr XXVI /225/05 w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Stepnica 2005-03-11 13:57:59
Uchwała Nr XXVI /221/05 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005r. 2005-03-09 13:52:22
Uchwała Nr XXVI /220/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok 2005-03-09 10:02:24
Uchwała Nr XXVI /222/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasen 2005-03-09 10:02:04
Uchwała Nr XXVI /219/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stepnica 2005-03-09 09:59:30
Uchwała Nr XXVI /224/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2005-03-04 11:42:18
Uchwała Nr XXVI /226/05 zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat portowych w Porcie Morskim w Stepnicy 2005-03-04 11:38:56
Uchwała Nr XXVI /227/05 w sprawie uchwalenia 2005-03-04 11:34:27
Uchwała Nr XXVI /234/05 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica 2005-03-04 11:31:30
Uchwała Nr XXVI /233/05 o uchyleniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica 2005-03-04 11:17:11
Uchwała Nr XXVI /228/05 w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R ? XXI i przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI 2005-03-04 11:12:43
Uchwała Nr XXVI /229/05 w sprawie zmian w Statucie Gminy Stepnica 2005-03-04 11:12:01
Uchwała Nr XXVI /230/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stepnica na 2005 r. 2005-03-04 11:11:32
Uchwała Nr XXVI /232/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica na 2005 r. 2005-03-04 11:10:39
Uchwała Nr XXVI /231/05 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Stepnica na 2005 r. 2005-03-04 10:47:55
Porządek obrad 2005-02-22 14:21:37