Sesja nr XVI

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVI/148/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2008 r w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r" i preliminarza wydatków 2008-11-20 10:33:54
Uchwała Nr XVI/149/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2008 r w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego 2008-11-20 10:35:05
Uchwała Nr XVI/150/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2008 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Stepnica 2008-11-20 10:36:28
Uchwała Nr XVI/151/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2008 r w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Gminy Stepnica 2008-11-20 10:37:37
Uchwała Nr XVI/152/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r 2008-11-20 10:40:31
Uchwała Nr XVI/153/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. 2008-11-20 10:45:18
Uchwała Nr XVI/154/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2008 r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Racimierz na lata 2008 - 2015 2013-07-26 13:40:43
Uchwała Nr XVI/155/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2008 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2009 r. 2008-11-20 11:17:11
Uchwała Nr XVI/156/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009. 2008-11-20 11:18:55
Uchwała Nr XVI/157/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2008 r zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi opiekuńcze i bytowe świadczone przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2008-11-20 11:20:29
Uchwała Nr XVI/158/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2008 r w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Stepnicy do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych 2008-11-20 11:40:33