Sesja nr X

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr X/86/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych" i prelominarza wydatków na realizację programu w 2008 r. 2008-04-17 08:33:07
Uchwała Nr X/87/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r zmieniająca uchwłę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" i preliminarza wydatków na 2008 r. 2008-04-17 08:35:42
Uchwała Nr X/88/08 Rady gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stepnica na 2008 r. 2008-04-17 08:38:32
Uchwała Nr X/89/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Stepnica na 2008 r. 2008-04-17 08:42:11
Uchwała Nr X/90/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica na 2008 r. 2013-07-26 13:54:26
Uchwała Nr X/91/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w speawie diet radnych i zwrotu kosztów podróży 2008-04-17 08:48:08
Uchwała Nr X/92/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zastepujących ich członków rad sołeckich 2008-04-17 08:50:39
Uchwała Nr X/93/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze. 2008-04-17 08:52:53
Uchwała Nr X/94/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2008-04-17 08:53:51
Uchwała Nr X/95/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Stepnica 2008-04-17 08:55:32
Uchwała Nr X/96/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica 2008-04-17 08:56:46
Uchwała Nr X/97/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica 2008-04-17 08:58:13
Uchwała Nr X/98/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej 2008-04-17 08:59:40
Uchwała Nr X/99/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 30 lat 2008-04-17 09:06:50
Uchwała Nr X/100/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości na terenie Gminy Stepnica 2008-04-17 09:08:33
Uchwała Nr X/101/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości na terenie Gminy Stepnica 2008-04-17 09:09:15
Uchwała Nr X/102/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości na terenie Gminy Stepnica 2008-04-17 09:09:57
Uchwała Nr X/103/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica 2008-04-17 09:13:51
Uchwała Nr X/104/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica 2008-04-17 09:16:25
Uchwała Nr X/105/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r w sprawie budżetu gminy na 2008 r. 2008-04-17 09:18:09
Uchwała Nr X/106/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r w sprawie upwaznienia Przewodniczącego Rady Gminy Stepnica do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stepnica 2008-04-17 09:19:45
Uchwała Nr X/107/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 r w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Stepnica 2008-04-17 09:20:49