Sesja nr XIV

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIV/135/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok 2012-07-05 10:18:50
Uchwała Nr XIV/136/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium za rok 2011 2012-07-05 10:20:18
Uchwała Nr XIV/137/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2012-07-05 10:28:34
Uchwała Nr XIV/138/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej Gminy Stepnica na lata 2012-2020 2012-07-05 10:33:33
Uchwała Nr XIV/139/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie zakresu i formy informacji o przbiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego 2012-07-05 11:04:35
Uchwała Nr XIV/140/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2012 - 2015 2012-07-05 11:07:21
Uchwała Nr XIV/141/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Stepnica na lata 2012 - 2015 2012-07-05 12:10:48
Uchwała Nr XIV/142/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo gminy Stepnica 2012-07-05 11:59:20
Uchwała Nr XIV/143/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawieprzeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji farm wiatrowych 2012-07-05 12:01:28
Uchwała Nr XIV/144/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw referendum gminnego 2012-07-05 12:13:29