Sesja nr XXV

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXV/271/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-11-29 10:04:44
Uchwała Nr XXV/272/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r 2013-11-29 10:07:49
Uchwała Nr XXV/273/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki nisoemisyjnej 2013-11-29 10:12:31
Uchwała Nr XXV/274/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica 2013-11-29 10:15:12
Uchwała Nr XXV/275/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2014 rok 2013-11-29 10:21:11
Uchwała Nr XXV/276/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 2013-11-29 10:27:37
Uchwała Nr XXV/277/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2013-11-29 11:35:11
Uchwała Nr XXV/278/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Stepnica oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym 2013-11-29 11:37:16
Uchwała Nr XXV/279/13 Rady Gminy Stepnica w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy powiatu 2013-11-29 11:47:17
Uchwała Nr XXV/280/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia Zwiazek Portów i Przystani Jachtowych - Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 2013-11-29 11:49:28
Uchwała Nr XXV/281/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budowa urządzeń infrastruktury technicznej 2013-11-29 11:52:08
Uchwała Nr XXV/282/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących mienie gminne, na okres 10 lat i zwolnienia z obowiązku użyczenia tych nieruchomości w drodze przetargu 2013-11-29 11:55:02