Sesja nr XI

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XI/123/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok 2016-04-22 13:21:32
Uchwała Nr XI/122/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie uznania za bezzasadną skargę złożoną przez Panią ....... 2016-04-22 13:19:58
Uchwała Nr XI/121/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie uznania za bezzasadną skargę na działania Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stepnicy 2016-04-22 13:17:44
Uchwała Nr XI/120/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie uznania za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2016-04-22 13:15:41
Uchwała Nr XI/119/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2016 rok 2016-04-22 13:13:34
Uchwała Nr XI/118/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierzawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat 2016-04-22 12:57:16
Uchwała Nr XI/117/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016" i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r. 2016-04-22 12:49:51
Uchwała Nr XI/116/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stepnica na lata 2016 - 2018 2016-04-22 12:46:33