Sesja nr XXXIV

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIV/356/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie Programu wspólpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. 2014-12-19 10:04:30
Uchwała Nr XXXIV/357/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica 2014-12-19 09:52:46
Uchwała Nr XXXIV/358/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice 2014-12-19 09:55:37
Uchwała Nr XXXIV/359/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie okreslenia stawek w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica w 2015 r 2014-12-19 09:57:05
Uchwała Nr XXXIV/360/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2014-12-19 09:58:27
Uchwała Nr XXXIV/361/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2015 rok 2014-12-19 09:59:54
Uchwała Nr XXXIV/362/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2014-12-19 10:01:06
Uchwała Nr XXXIV/363/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ujednolicenia pisowni nazwy ulicy w mieście Stepnica 2014-12-19 10:02:34
Uchwała Nr XXXIV/364/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-12-19 10:10:44
Uchwała Nr XXXIV/365/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-12-19 10:12:18
Uchwała Nr XXXIV/366/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w wieloletnie prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2014-2017 2014-12-02 14:32:14