Sesja nr III

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr III/35/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uznania za niezasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2015-03-12 13:23:28
Uchwała Nr III/34/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2015-03-12 13:21:44
Uchwała Nr III/33/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami 2015-03-12 13:19:23
Uchwała Nr III/32/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe pokrcie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn 2015-03-12 13:17:23
Uchwała Nr III/31/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy - Miasta Szczecin na realizacje programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica 2015-03-12 13:15:47
Uchwała Nr III/30/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2016 rok 2015-03-12 13:11:25
Uchwała Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015 -2018 2015-03-12 13:10:09
Uchwała Nr III/28/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2015 rok 2015-03-12 13:08:00
Uchwała Nr III/27/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" i preliminarza wydatków na realizacje programu w 2015 r. 2015-03-12 13:04:54
Uchwała Nr III/26/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Stepnica 2015-03-12 13:02:16
Uchwała Nr III/25/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat częsci nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2015-03-12 12:59:35
Uchwała Nr III/24/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica 2015-03-12 12:57:32
Uchwała Nr III/23/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica 2015-03-12 12:56:29
Uchwała Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica 2015-03-12 12:55:24
Uchwała Nr III/21/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica 2015-03-12 12:54:26
Uchwała Nr III/20/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 r. 2015-03-12 12:53:07