Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr V

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr V/49/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30.06.2015 w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stepnica do 2025 roku 2015-07-22 15:13:19
Uchwała Nr V/50/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV 2015-07-06 10:11:33
Uchwała Nr V/51/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica 2015-07-06 10:14:25
Uchwała Nr V/52/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-07-06 10:15:48
Uchwała Nr V/53/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018 2015-07-06 10:18:18
Uchwała Nr V/54/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-06 10:19:54
Uchwała Nr V/55/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica 2015-07-06 10:21:24
Uchwała Nr V/56/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stepnicy 2015-07-06 10:23:13
Uchwała Nr V/57/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 2015-07-06 10:26:47
Uchwała Nr V/58/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 2015-07-06 10:28:48