Sesja nr II

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2015-01-22 09:12:27
Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie tyrbu udzielania i rozliczania dotacji z budzetu Gminy Stepnica dla niepublicznych przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i ich wykorzystania 2015-01-22 09:11:13
Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2015 2015-01-22 09:08:21
Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf Gminy Stepnica na lata 2015-2018 2015-01-22 08:58:29
Uchwała Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, okreslenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-01-22 08:57:09
Uchwała Nr II/12/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015" i preliminarza wydatków na realizację programu w 2015 r. 2015-01-22 08:55:36
Uchwała Nr II/13/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" i preliminarza wydatków na realizację programu w 2015 r. 2015-01-22 08:53:09
Uchwała Nr II/14/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stepnica 2015-01-22 08:51:16
Uchwała Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2015 r. 2015-01-22 08:50:10
Uchwała Nr II/16/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2015 r. 2015-01-22 08:49:01
Uchwała Nr II/17/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2015 r. 2015-01-22 08:47:52
Uchwała Nr II/18/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2015 r. 2015-01-22 08:42:26
Uchwała Nr II/19/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do ZCZG R-XXI z s. w Nowogardzie 2015-01-22 08:40:48