Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacje do wyborców niepełnosprawnych 2014-10-30 15:15:12
Informacja o udostępnieniu spisu wyborców 2014-10-27 21:12:29
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2014-10-23 22:34:51
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Stepnicy 2014-10-23 22:32:40
obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - w okręgu wyborczym nr II. 2014-10-23 08:22:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 października 2014 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy, Rady Powiatu w Goleniowie, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-17 16:58:25
OBWIESZCZENIE GKW o nie przeprowadzaniu wyborów radnego w okręgu nr 12 2014-10-16 11:46:10
Obwieszczenie GKW w Stepnicy o nie przeprowadzaniu wyborów radnego w okręgu nr 1 2014-10-16 11:44:23
OBWIESZCZENIE GKW w sprawie wezwania do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 2014-10-08 09:47:32
Uchwała zmieniająca w sprawie podziału gminy Stepnica na stałe obwody głosowania ... 2014-10-02 22:05:16
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-18 21:39:01
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-18 21:36:44
Propozycja zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Gąsierzynie 2014-09-16 14:34:23
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów 2014-09-09 22:08:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej 2014-09-07 22:14:51
Obwieszczenie Marszałka Województwa o podziale na okręgi wyborcze 2014-09-09 21:57:35
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego o podziale na okręgi wyborcze 2014-09-09 21:58:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2014-09-07 22:10:59
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2014-03-18 22:44:40