Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 486/1 oraz części działki nr 513, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-12-22 10:06:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lamp solarnych LED zasilanych energią odnawialną w drodze dojazdowej i na parkingu przy hali widowiskowo-sportowej na działce nr 441/2, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-12-16 15:07:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzja znak AOŚ.6730.69.2012.JW(14) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ciśnieniowej wraz z przepompownią na działce nr 91/4 dr, 152 dr, 154/52, 162 dr, 176/86, 176/87, 176/7 oraz odcinków przyłączeniowych sieci na działkach nr 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/14, 176/16, 176/17, 176/18, 176/19, 176/20, 176/21, 176/22, 176/23, 176/24, 176/25, 176/26, 176/27, 176/28, 176/29, 176/30, 176/31, 176/32, 176/33, 176/34, 176/35, 176/36, 176/37, 176/38, 176/39, 176/40, 176/41, 176/42, 176/43, 176/44, 176/45, 176/46, 176/47, 176/48, 176/49, 176/50, 176/51, 176/52, 176/53, 176/54, 176/55, 176/56, 176/57, 176/58, 176/59, 176/60, 176/61, 176/62, 176/63, 176/64, 176/65, 176/66, 176/67, 176/68, 176/69, 176/70, 176/71, 176/72, 176/73, 176/74, 176/75, 176/76, 176/77, 176/78, 176/79, 176/80, 176/81, 176/82, 176/83, 176/84, 176/85, obręb Stepniczka, gmina Stepnica zmieniającej decyzję nr 17/2012 znak AOŚ.6730.69.2012.JW(7) z dnia 14.11.2012r., zmienioną decyzją znak AOŚ.6730.69.2012.JW(11) z dnia 02.04.2013r. 2014-12-10 14:10:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 486/1 oraz części działki nr 513, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-12-09 09:07:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie lamp solarnych LED zasilanych energią odnawialną w drodze dojazdowej i na parkingu przy hali widowiskowo-sportowej na działce nr 441/2, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-12-05 14:16:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 17/2012 znak AOŚ.6730.69.2012.JW(7) z dnia 14.11.2012r. zmienionej decyzją znak AOŚ.6730.69.2012.JW(11) z dnia 02.04.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią na dz. nr 91/4 dr, 152 dr, 154/52,162 dr, 176/1, 176/7 oraz odcinków przyłączeniowych sieci na działkach nr 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/14, 176/16, 176/17, 176/18, 176/19, 176/20, 176/21, 176/22, 176/23, 176/24, 176/25, 176/26, 176/27, 176/28, 176/29, 176/30, 176/31, 176/32, 176/33, 176/34, 176/35, 176/36, 176/37, 176/38, 176/39, 176/40, 176/41, 176/42, 176/43, 176/44, 176/45, 176/46, 176/47, 176/48, 176/49, 176/50, 176/51, 176/52, 176/53, 176/54, 176/55, 176/56, 176/57, 176/58, 176/59, 176/60, 176/61, 176/62, 176/63, 176/64, 176/65, 176/66, 176/67, 176/68, 176/69, 176/70, 176/71, 176/72, 176/73, 176/74, 176/75, 176/76, 176/77, 176/78, 176/79, 176/80, 176/81, 176/82, 176/83, 176/84, 176/85 obręb Stepniczka, gmina Stepnica. 2014-12-02 15:20:53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej PE 110 mm o długości ok. 110 mb i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm o długości ok. 80mb na działkach nr 57/6, 37/26 i 38, obręb Kopice, Gmina Stepnica. 2014-11-25 11:02:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 486/1 oraz części działki nr 513, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-11-20 12:28:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lamp solarnych LED zasilanych energią odnawialną w drodze dojazdowej i na parkingu przy hali widowiskowo-sportowej na działce nr 441/2, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-11-20 11:55:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej PE 110 mm o długości ok. 110 mb i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm o długości ok. 80mb na działkach nr 57/6, 37/26 i 38, obręb Kopice, Gmina Stepnica. 2014-11-12 09:49:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej PE 110 mm o długości ok. 110 mb i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm o długości ok. 80mb na działkach nr 57/6, 37/26 i 38, obręb Kopice, Gmina Stepnica. 2014-10-15 12:14:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2014-10-11 08:27:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej śr. 110 mm PCV z oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U na działkach nr 406 i 783, obręb Racimierz, Gmina Stepnica. 2014-09-08 12:08:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie wału przeciwpowodziowego Stepnica - Kopice na działkach nr 95,97,133,134, obręb Piaski Małe oraz działkach nr 61/2 i 174 obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2014-09-05 14:24:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej śr. 110 mm PCV z oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U na działkach nr 406 i 783, obręb Racimierz, Gmina Stepnica. 2014-08-26 14:29:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej usługowej ?bosmanówki? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 355/3, 354, 353, 367/4, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. - dokument stracił ważność 2014-08-26 14:01:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr 82,43 i 52, obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2014-08-20 14:16:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr 780/4, 406, 783, obręb Racimierz, Gmina Stepnica. 2014-08-19 14:42:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej naodbudowie wału przeciwpowodziowego Stepnica - Kopice na działkach nr 95,97,133,134, obręb Piaski Małe oraz działkach nr 61/2 i 174 obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2014-08-13 12:53:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr 82,43 i 52, obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2014-08-08 11:24:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na odbudowie prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000 ? 0+400 wraz z przepustem wałowym na działkach nr 2,7,9,10/5,10/6,10/7, obręb Budzień, Gmina Stepnica. 2014-08-08 11:16:53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr 780/4, 406, 783, obręb Racimierz, Gmina Stepnica. 2014-08-06 08:50:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej śr. 110 mm PCV z oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U na działkach nr 406 i 783, obręb Racimierz, Gmina Stepnica. 2014-08-05 15:26:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej usługowej ?bosmanówki? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 355/3, 354, 353, 367/4, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-07-25 09:07:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej usługowej ?bosmanówki? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 416/2, 415/2, 414/1, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-07-25 09:06:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2014-07-25 09:02:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie wału przeciwpowodziowego Stepnica - Kopice na działkach nr 95,97,133,134, obręb Piaski Małe oraz działkach nr 61/2 i 174 obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2014-07-18 12:19:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej usługowej ?bosmanówki? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 416/2, 415/2, 414/1, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-07-17 10:19:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej usługowej ?bosmanówki? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 355/3, 354, 353, 367/4, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-07-17 08:59:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr 82,43 i 52, obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2014-07-14 18:00:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr 780/4, 406, 783, obręb Racimierz, Gmina Stepnica. 2014-07-14 17:18:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000 ? 0+400 wraz z przepustem wałowym na działkach nr 2,7,9,10/5,10/6,10/7, obręb Budzień, Gmina Stepnica. 2014-07-14 16:23:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN90 PE na terenie działki nr 684/3, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-07-14 15:31:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dz. 91/4 i 145/20 obręb Stepniczka 2014-07-03 11:20:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebranie niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa gazociągu niskiego ciśnienia DN90 PE na terenie dz. nr 684/3 obręb Stepnica-1 2014-06-30 14:10:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej usługowej ?bosmanówki? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 416/2, 415/2, 414/1, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-06-25 16:25:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej usługowej ?bosmanówki? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 355/3, 354, 353, 367/4, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-06-25 15:12:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE na działkach nr 512/37, 512/33, 440/1, 512/24, 512/8, 512/14, 418/7 oraz części działki 512/5 obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-06-24 11:52:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE na działkach nr 512/37, 512/33, 440/1, 512/24, 512/8, 512/14, 418/7 oraz części działki 512/5 obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-06-24 11:52:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zawiadomienia o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dy 110 mm PE z przyłączami oeaz sieci kanalizacji sanitarnej dy 0,2 m PVC z przyłączami na działkach nr 91/4 i 145/20, obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2014-06-20 14:00:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE na działkach nr 512/37, 512/33, 440/1, 512/24, 512/8, 512/14, 418/7, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-06-13 13:50:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN90 PE na terenie działki nr 684/3, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-06-09 14:19:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dy 110 mm PE z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej dy 0,2 m PVC z przyłączami na działkach nr 91/4 i 145/20, obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2014-05-26 15:14:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE na działkach nr 512/37, 512/33, 440/1, 512/24, 512/8, 512/14, 418/7, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-05-26 14:36:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu zmiany studium zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2014-05-09 09:01:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2014-05-09 09:00:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji tłocznej PE90 o długości ok. 25 mb. wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni na działkach nr 111/4, 26/1, 26/2 obręb Miłowo oraz działce nr 115/2 obręb Zielonczyn - Gmina Stepnica. 2014-04-25 11:26:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 655 obręb Racimierz oraz na działkach nr 41/21 i 41/5 obręb Zielonczyn, Gmina Stepnica. 2014-04-22 14:34:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji tłocznej PE90 o długości ok. 25 mb. wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni na działkach nr 111/4, 26/1, 26/2 obręb Miłowo oraz działce nr 115/2 obręb Zielonczyn - Gmina Stepnica. 2014-04-14 10:08:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 655 obręb Racimierz oraz działkach nr 41/21, 41/5 obręb Zielonczyn, Gmina Stepnica. 2014-04-08 10:49:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji elektrycznej polegającej na ułożeniu kabla 0,4 kV wraz z budową złącza kablowego oraz słupków do poboru energii na działce nr 353 obręb Stepnica 1, Gmina Stepnica. 2014-04-04 13:02:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji znak AOŚ.6730.10.3.2013.JW zmieniającej decyzję nr 15/2013 z dnia 07.11.2013r. znak AOŚ.6733.10.2.2013.JW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr 212/5, 210/11, 667, 240/4 obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-03-28 15:06:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV na działce nr 111/4, 26/1, 26/2 obręb Miłowo, Gmina Stepnica. 2014-03-28 14:48:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie instalacji elektrycznej polegającej na ułożeniu kabla 0,4 kV wraz z budową złącza kablowego oraz słupków do poboru energii na działce nr 353 obręb Stepnica 1, Gmina Stepnica. 2014-03-27 10:26:49
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. T. Kościuszki i ul. Portowa w Stepnicy - dokument stracił ważność 2014-03-25 14:02:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 655 obręb Racimierz oraz działkach nr 41/21, 41/5 obręb Zielonczyn, Gmina Stepnica. 2014-03-24 14:21:25
Obwieszczenie Strarosty Goleniowskiego z dnia 13 marca 2014 r. o obowiązku konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 2014-03-24 10:58:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 15/2013 z dnia 07.11.2013r. znak AOŚ.6733.10.2.2013.JW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr 212/5, 210/11, 667 obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-03-20 14:37:44
Lista osób, którym przydzielono komunalny lokal mieszkalny 2014-03-19 14:20:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV na działkach nr 111/4, 26/1, 26/2 obręb Miłowo, Gmina Stepnica. 2014-03-19 09:53:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji tłocznej PE90 o długości ok. 25 mb. wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni na działkach nr 111/4, 26/1, 26/2 obręb Miłowo oraz działce nr 115/2 obręb Zielonczyn - Gmina Stepnica. 2014-03-18 14:31:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV na działce nr 365/56 obręb Stepnica 1, Gmina Stepnica. 2014-03-07 10:07:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 91/4 oraz 145/20 obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2014-03-07 08:50:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji elektrycznej polegającej na ułożeniu kabla 0,4 kV wraz z budową złącza kablowego oraz słupków do poboru energii na działce nr 353 obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-03-03 14:48:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji tłocznej PE90 o długości ok. 25 mb. wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni na działkach nr 111/4, 26/1, 26/2 obręb Miłowo oraz działce nr 115/2 obręb Zielonczyn - Gmina Stepnica. 2014-02-25 13:57:06
Obwieszczenie Starosty Powiatu Goleniowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy 2014-02-25 11:10:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV na działce nr 365/56 obręb Stepnica 1, Gmina Stepnica. 2014-02-24 14:10:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV na działkach nr 111/4, 26/1, 26/2 obręb Miłowo, Gmina Stepnica. 2014-02-21 14:06:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce nr 212/5 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2014-02-19 14:59:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 655 obręb Racimierz oraz na działkach nr 41/21 i 41/5 obręb Zielonczyn, Gmina Stepnica. 2014-02-19 14:28:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Rybołówstwa Zalewowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 684/6, 684/3, 365/56 oraz 415/2 obręb Stepnica - 1, Gmina Stepnica. 2014-02-18 10:55:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 91/4 oraz 145/20 obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2014-02-14 13:49:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego polegającej na budowie Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz rybołówstwa Zalewowego wraz z niezbędną infrastruktu8rą techniczną na działakach nr 684/6, 684/3, 365/56 oraz 415/2, obręb Stepnica-1, Gmina Stepnica. 2014-02-10 13:10:56
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV. 2014-02-07 14:29:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 655 obręb Racimierz oraz na działkach nr 41/21 i 41/5 obręb Zielonczyn, Gmina Stepnica. 2014-02-06 10:18:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV na działce nr 365/56 obręb Stepnica 1, Gmina Stepnica. 2014-02-03 13:49:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce nr 212/5 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2014-01-28 14:49:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Rybołówstwa Zalewowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 684/6, 684/3, 365/56 oraz 415/2 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2014-01-20 11:04:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 91/4 oraz 145/20 obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2014-01-17 12:51:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 655 obręb Racimierz oraz działkach nr 41/21, 41/5 obręb Zielonczyn, Gmina Stepnica. 2014-01-13 15:35:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce nr 212/5 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2014-01-08 13:43:19