Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia znak BOII-1mfp/BP-772-23523/11/12 prostującego z urzędu błędy pisarskie w decyzji z dnia 29 lutego 2012 r. znak BOII-1mfp/BP-772-23-332/11/12 uchylajacej w części i orzekającej w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymujacej w mocy decyzję Wojewody zachodniopomorskiego Nr 2/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. znak I.1-7180/2-14/10(aś), o ustaleniu lokalizcji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. " Gazociąg przemysłowy wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPa relacji Świnoujście - Szczecin na terenie woj. zachodniopomorskiego".