Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydania postanowienia z dnia 3 kwietnia 2012 r. znak BP4g-773/7-p/11 nr 3118, orzekajace sprostowanie omyłki w decyzji z dnia 15 marca 2012 r. znak BP4g-773/7/11 nr 3118 utrzymujacej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. nr 80/2011 znak I.I-7840/28-11/11(AŚ) w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielrnia Operatorowi Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A z s. w Warszawie pozwolenia na budowe zamierzenia 'Budowa gazociągu przemysłowego wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPa relacji Swinoujście Szczecin na terenie województwa zachodniopomorskiego- odcinek od zespołu zaporowo-upustowego