Sesja nr VIII

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VIII/80/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r 2011-10-18 09:39:02
Uchwała Nr VIII/81/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r.zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2011-2014 2011-10-18 09:40:56
Uchwała Nr VIII/82/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sadów powszechnych 2011-10-18 09:42:49
Uchwała Nr VIII/83/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników Sadu rejonowego w Goleniowie na kadencję 2012-2015 2011-10-18 09:45:10
Uchwała Nr VIII/84/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku stanowiącego Dom Kultury w miejscowości Racimierz w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony 2011-10-18 09:49:53
Uchwała Nr VIII/85/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawe energii elektrycznej 2011-10-18 09:51:47
Uchwała Nr VIII/86/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie gminne, nieruchomości od Skarbu Państawa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziała terenowy w Szczecinie, stanowiących drogi 2011-10-18 09:48:01
Uchwała Nr VIII/87/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za grunt gminny wydzielony i przejęty na potrzeby inwestycji Powiatu Goleniowskiego 2011-10-18 09:54:00
Uchwała Nr VIII/88/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 2011-10-18 10:07:47
Uchwała Nr VIII/89/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie okreslenia pomocy dla Gminy Goleniów 2011-10-18 10:08:44
Uchwała Nr VIII/90/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-10-18 10:10:18
Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy 2011-10-18 10:13:00