Sesja nr VI

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VI/70/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2011-07-06 10:26:58
Uchwała Nr VI/69/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci 2011-07-06 10:24:48
Uchwała Nr VI/68/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2011-07-06 10:23:13
Uchwała Nr VI/67/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-07-06 10:22:13
Uchwała Nr VI/66/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowwego prowadzonego przez Gminę Stepnica 2011-07-06 10:21:19
Uchwała Nr VI/65/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2011-07-06 10:19:29
Uchwała Nr VI/64/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia pomocy dla Województwa Zachodniopomorskiego 2011-07-06 10:18:19
Uchwała Nr VI/63/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego 2011-07-06 10:17:20
Uchwała Nr VI/62/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie współdziałania z Gminą Goleniów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Stepnica 2011-07-06 10:16:27
Uchwała Nr VI/61/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie absolutorium rok 2010 2011-07-06 10:14:34
Uchwała Nr VI/60/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok 2011-07-06 10:12:53