Sesja nr V

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr V/59/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica 2011-07-06 10:09:34
Uchwała Nr V/58/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2011-07-06 10:02:58
Uchwała Nr V/57/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2011-07-06 10:01:12
Uchwała Nr V/56/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok 2011-07-06 09:59:33
Uchwała Nr V/55/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym 2011-07-06 09:58:32
Uchwała Nr V/54/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2011-07-06 09:57:24
Uchwała Nr V/53/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci 2011-07-06 09:56:10
Uchwała Nr V/52/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-07-06 09:45:32
Uchwała Nr V/51/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 2011-07-06 09:43:21
Uchwała Nr V/50/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2020''. 2011-07-06 09:41:58
Uchwała Nr V/49/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2011 rok 2011-07-06 09:32:53
Uchwała Nr V/48/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 2011-07-06 09:30:03
Uchwała Nr V/47/11 Rada Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wydawania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Goleniowie 2011-07-06 09:26:31