Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr IV

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr IV/27/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. zmieniajaca uchwłę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognoży finansowej Gminy Stepnica na lata 2011-2014 2011-05-09 11:23:19
Uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budzecie Gminy na 2012 rok. 2011-05-09 11:21:15
Uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przyadajacych Gminie Stepnica i jej jednostkom podległym 2013-03-20 15:35:27
Uchwała Nr IV/30/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z budzetu Gminy dla organizacji pozarządowych 2011-05-09 10:33:30
Uchwaa Nr IV/31/2011 rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Stepnica do roku 2020 2011-05-09 15:02:41
Uchwała Nr IV/32/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Stepnica, częśc obrebu geodezyjnego Bogusławie 2011-05-09 11:09:59
Uchwała Nr IV/33/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica. 2011-05-09 11:08:10
Uchwała Nr IV/34/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy 2011-05-09 11:06:25
Uchwała Nr IV/35/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii do projektu zarzadzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dotyczacego okreslenia granic pasa ochronnego na tyerenie gminy Stepnica 2011-05-09 11:04:45
Uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie okreslenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwilenia na swiadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 2011-05-09 11:02:24
Uchwała Nr IV/37/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 2011-05-09 10:57:20
Uchwała Nr IV/38/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 2011-05-09 10:55:55
Uchwała Nr IV/39/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, nieruchomści gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2011-05-09 10:54:37
Uchwała Nr IV/40/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stepnica 2011-05-09 10:52:53
Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzajacych do poprawy estetyki gminy poprzez udzielanie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2011-05-09 15:07:02
Uchwała Nr IV/41/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stepnica 2011-05-09 10:51:52
Uchwała Nr IV/43/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica dla terenu działki nr 183/1, obręb geodezyjny Koipce 2011-05-09 10:38:06
Uchwała Nr IV/45/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, część obrębu Stepnica 2011-05-09 10:35:21
Uchwała Nr IV/46/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. wzmieniająca uchwałę sprawie ustalenia diet radych i zwrotu kosztów podróży 2011-05-09 11:15:15