Zgłoszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stepnica przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/319/2010 Rady Gminy  Stepnica z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Wójt Gminy Stepnica

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Stepnica do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 r. przez ww. podmioty zadań publicznych Gminy Stepnica.

Termin zgłaszania kandydatur: od dnia 27.01.2011 r. do dnia 03.02.2011r.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) mogą składać pisemne zgłoszenia, wraz ze zgodą kandydata, w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul T. Kościuszki 4 pok nr 6 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2011r. do godz. 15.30.

Jednocześnie Wójt Gminy informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje biorące udział w konkursie.

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Stepnicy pod adresem www.bip.stepnica.ploraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stepnicy.

Dodatkowych informacji udziela Maciej Herman
tel 91 4188 521 wew. 30

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 28-01-2011 08:21:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 13-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 28-01-2011 08:29:47