Sesja nr XXXI

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXI/306/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-10-27 10:15:29
Uchwała Nr XXXI/314/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r w sprawie okreslenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego. 2010-10-27 10:12:10
Uchwała Nr XXXI/313/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 10 lat. 2010-10-27 10:11:10
Uchwała Nr XXXI/312/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r zmieniajaca uchwałę w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnychna okres 10 lat. 2010-10-27 10:09:59
Uchwała Nr XXXI/311/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat i zwolnienia z obowiazku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu 2010-10-27 10:06:48
Uchwała Nr XXXI/310/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r w sprawie wydania opinii do projektu zarzadzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dotyczącego okrsęlenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Stepnica. 2010-10-27 10:02:12
Uchwała Nr XXXI/309/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku piblicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji. 2010-10-27 10:00:21
Uchwała Nr XXXI/308/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interduscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2010-10-27 09:54:13
Uchwała Nr XXXI/307/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r w sprawie określenia pomocy dla Województwa Zachodnipomorskiego 2010-10-27 09:51:50