Sesja nr XXVII

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVII/255/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 2010-04-08 14:50:22
Uchwała Nr XXVII/256/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania imienia szkole 2010-04-08 14:51:09
Uchwała Nr XXVII/257/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Stepnica polegających na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-04-08 14:52:40
Uchwała Nr XXVII/258/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Stepnica polegających na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-04-12 08:40:26
Uchwała Nr XXVII/259/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Stepnica polegających na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-04-08 14:53:34
Uchwała Nr XXVII/260/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Stepnica polegających na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-04-12 08:41:40
Uchwała Nr XXVII/261/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2010-04-08 14:55:13
Uchwała Nr XXVII/262/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2010-04-08 14:57:10
Uchwała Nr XXVII/263/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych i zobowiązania Wójta Gminy do realizacji inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsierzyno 2010-04-08 15:00:06
Uchwała Nr XXVII/264/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 2010-04-08 15:01:28
Uchwała Nr XXVII/265/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych i zobowiązania Wójta Gminy do realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz placu zabaw 2010-04-08 15:07:56
Uchwała Nr XXVII/266/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2010-04-08 15:08:33
Uchwała Nr XXVII/267/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" i preliminarza wydatków na realizację programu w 2010 r. 2010-04-09 09:04:43
Uchwała Nr XXVII/268/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010" i preliminarza wydatkow na realizację programu w 2010 r. 2010-04-09 10:01:44
Uchwała Nr XXVII/269/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stepniczka na lata 2010-2017 2010-04-09 09:58:27
Uchwała Nr XXVII/270/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąka na lata 2010-2017 2010-04-09 10:04:19
Uchwała Nr XXVII/271/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarnocin na lata 2010-2017 2010-04-09 10:05:22
Uchwała Nr XXVII/272/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miłowo na lata 2010-2017 2010-04-09 10:06:17
Uchwała Nr XXVII/273/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Stepnica 2010-04-09 10:07:04
Uchwała Nr XXVII/274/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Racimierz 2010-04-09 10:09:01
Uchwała Nr XXVII/275/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zastępujących ich członków rad sołeckich 2010-04-09 10:12:54
Uchwała Nr XXVII/276/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2010-04-09 10:14:37
Uchwała Nr XXVII/277/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok 2010-04-09 10:16:01
Uchwała Nr XXVII/278/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo -krajobrazowego "Krzewina" 2010-04-09 10:22:44
Uchwała Nr XXVII/279/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Torfowisko koło Krokorzyc" 2010-04-09 10:23:23
Uchwała Nr XXVII/280/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2010-04-09 10:24:07
Uchwała Nr XXVII/281/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych i zwrotu kosztów podróży 2010-04-09 10:25:40