Sesja nr XXV

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXV/237/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica. 2010-01-05 09:00:16
Uchwała Nr XXV/238/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej geodezyjnego podziału. 2010-01-05 09:01:31
Uchwała Nr XXV/239/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowgo najemcy. 2010-01-05 09:02:42
Uchwała Nr XXV/240/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym. 2010-01-05 09:03:28
Uchwała Nr XXV/241/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych i zobowiązania Wójta Gminy do realizacji inwestycji polegającej na budowie boiska i placu zabaw. 2010-01-05 09:11:45
Uchwała Nr XXV/242/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi opiekuńcze i bytowe świadczone przez Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy. 2010-01-05 09:13:20
Uchwała Nr XXV/243/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Współpracy Gminy Stepnica na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2010-01-05 09:14:47
Uchwała Nr XXV/244/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2010. 2010-01-12 10:07:12
Uchwała Nr XXV/245/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. 2010-01-05 09:16:59
Uchwała Nr XXV/246/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. 2010-01-05 09:18:04
Uchwała Nr XXV/247/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości. 2010-01-05 09:18:40
Uchwała Nr XXV/248/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2010-01-05 09:19:35
Uchwała Nr XXV/249/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprzwie ustalenia granicy portu Morskiego w Stepnicy. 2010-01-05 09:20:59
Uchwała Nr XXV/250/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Stepnica na 2010 rok. 2010-01-05 09:21:58
Uchwała Nr XXV/251/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica na 2010 rok. 2010-01-05 09:22:47
Uchwała Nr XXV/252/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stepnica na 2010 rok. 2010-01-05 09:23:28