Sesja nr XX

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XX/199/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r. 2009-06-16 11:53:40
Uchwała Nr XX/198/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stepnica, część obrębu geodezyjnego Piaski Małe. 2009-06-16 11:51:38
Uchwała Nr XX/197/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 5 czerwca 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica. 2009-06-16 11:48:35
Uchwała Nr XX/196/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 r. 2009-06-16 11:46:18
Uchwała Nr XX/195/09 Rady GminyStepnica z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Stepnica dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze w dniu 13 kwietnia 2009r. 2009-06-16 11:44:22
Uchwała Nr XX/194/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zasad przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych dla jednostek pomocniczych. 2009-06-16 11:28:28
Uchwała Nr XX/193/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2009-06-16 11:26:06
Uchwała Nr XX/192/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2009-06-16 11:23:34