Sesja nr XXI

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXI/212/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stepnica 2009-08-13 12:10:22
Uchwała Nr XXI/211/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sparwie planu pracy Rady Gminy Stepnica na 2009r. 2009-08-13 12:07:51
Uchwała Nr XXI/210/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wyrażeniabzgody na przystąpienie Gminy Stepnica do stowrzyszenia ,,Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński'' 2009-08-13 12:05:39
Uchwała Nr XXI/209/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci. 2009-08-13 12:02:04
Uchwała Nr XXI/208/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2009-08-13 11:58:53
Uchwała Nr XXI/207/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2009-08-13 11:56:08
Uchwała Nr XXI/206/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci. 2009-08-13 11:53:07
Uchwała Nr XXI/205/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy. 2009-08-13 11:49:58
Uchwała Nr XXI/204/09 Rada Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. 2009-08-13 11:47:36
Uchwała Nr XXI/203/09 Rada Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rokita, położonych na terenie Gminy Stepnica. 2009-08-13 11:45:07
Uchwała Nr XXI/202/09 Rada Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica. 2009-08-13 11:42:39
Uchwała Nr XXI/201/2009 Rada Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie utworzenia staraży gminnej. 2009-08-13 11:35:27
Uchwała Nr XXI/200/2009 Rady Gminy Stepnica w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łaczony 2009-08-13 10:33:43