Protokół z naboru na wolne stanowisko insp. ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W STEPNICY

inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - 1/2 etatu

.nazwa stanowisko pracy

1.      W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikację przesłał

1kandydat:

Mirosław Maczan zam. Goleniów

  1. Komisja w składzie:

1.      Stanisława Rzymczyk  Przewodnicząca Komisji

2.      Maciej Herman

3.      Dorota Bednarczyk

zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Stepnica nr 41 / 08  z dnia 27 czerwca 2008 r. przeanalizowała złożone dokumenty pod względem spełnienia kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie złożonych dokumentów komisja ustaliła, że kandydat spełnia warunki określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - 1/2 etatu.

Zastosowano następujące metody naboru

Ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stepnica

Ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Stepnica

Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń

  1. Zastosowano następujące techniki naboru:           Analiza dokumentacji złożonej przez kandydata
  2. Uzasadnienie wyboru:

Przy ocenie kandydata uwzględniano: posiadane wykształcenie i predyspozycje pod kątem przydatności do pracy na stanowisku inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Stepnicy. oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

  1. Załączniki do Protokołu:

a)      kopia ogłoszenia o naborze

b)      kopia dokumentów aplikacyjnych

Protokół sporządził:                                                                                                                      Zatwierdził

27.06.2008 r.  Maciej Herman                                        

/Data, imię i nazwisko pracownika/                                                    ...........................................................

                                                                                                                Wójt Gminy

Podpisy członków Komisji:

……………………………..........

……………………........………..

………………………........……..

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 30-06-2008 15:12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 30-06-2008 15:12:24