Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr IX

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
uchwała Nr IX/85/07 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2008. 2008-01-10 10:45:58
Uchwała Nr IX/84/07 rday Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok 2008-01-07 13:53:36
Uchwała Nr IX/83/07 Rday gminy Stepnica w sprawie zmian w budżetu gminy na 2007 rok. 2008-01-07 13:52:01
Uchwała Nr IX/82/07 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Stepnica w zakresie ochrony środowiska 2008-01-07 13:48:17
Uchwała Nr IX/81/07 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" i preliminarza wydatków na realizację programu w 2008 r. 2008-01-07 13:42:22
Uchwała Nr IX/80/07 Rady Gminy Stepnica w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i preliminarza wydatków na realizację projektu 2008-01-07 13:28:45
Uchwała Nr IX/79/07 rday Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 i preliminarza wydatków na 2007 r" 2008-01-07 13:17:54
Uchwała Nr 78/07 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stepnica na rok 2008 z organizacjami pozarzadowymi, podmiotami prowadzacymi dziaqłalność pożytku publicznego 2008-01-07 13:11:34
Uchwała Nr IX/77/07 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu Rozporzadzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "olszanka" 2008-01-07 13:08:58
Uchwała Nr IX/76/07 Rday Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpietości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy 2008-01-07 13:06:45
Uchwała Nr IX/75/07 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Pomocy Społecznej w Stepnicy 2008-01-07 13:03:28
Uchwała Nr IX/74//07 Rday Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 r. 2008-01-07 13:01:56
Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 r. 2008-01-07 12:54:48
Uchwała Nr IX/71/07 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi opiekuńcze i bytowe świadczone przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2008-01-07 12:52:07
Uchwała Nr IX/71/07 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r, w sprawie zminyw statucie Gminy Stepnica 2008-01-07 12:49:50
Uchwała Nr IX/70?07 Rady Gminy Stepnica uchylajaca uchwałę w sprawie formy prawno-organizacyjnej zarządzania Morskim Portem Rybackim w Stepnicy 2008-01-07 12:47:47
Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedziba w Nowogardzie 2008-01-07 12:27:08
Uchwała Nr IX/68/07 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie zabezpieczenia srodków na realizację projektu. 2008-01-07 12:25:32
Uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2007 r zmieniająca uchwałe w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Stepnica na lata 2005-2013 2008-01-07 12:24:07