Przetarg na Wymianę stolarki okiennej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy i w świetlicy w Kopicach


Przetarg na Wymianę stolarki okiennej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy i w świetlicy w Kopicach

Wójt Gminy Stepnica informuje, że w dniu 30 lipca 2003 r. w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4 , w pok. nr 6 odbędzie się przetarg nieograniczony na:

  1. „Wymianę stolarki okiennej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy”

  2. „Wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Kopicach”

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 25.08.2003 r.

Oferent musi spełnić warunki zawarte w Warunkach Zamówienia, które można odebrać w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Stepnicy.

Postępowanie będzie przeprowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest: Grażyna Nadobna - inspektor ds. budownictwa tel. (091)418.85.21 w.20

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu do dnia 29.07.2003 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2003 r. o godz. 1100 w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Stepnicy.

Kryteria oceny ofert:

a) cena - 80 %

b) termin realizacji - 20 %

Opłatę za materiały przetargowe w wysokości 10,00 złotych należy uiścić w

Delegaturze Banku w budynku Urzędu.

WÓJT GMINY

STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

................................................

podpis kierownika

jednostki zamawiającej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 22-07-2003 13:20:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 22-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 22-07-2003 13:20:57