Sesja nr IV

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr IV/34/07 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od ANR i zobowiązania wójta gminy do realizacji inwestycji polegającej na budowie boiska i placu zabaw 2007-04-10 20:16:10
Uchwała Nr IV/33/07 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych, rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2007-04-10 20:11:09
Uchwała Nr IV/32/07 w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Stepnica w kosztach opracowania studium wykonalności w zakresie budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2007-04-10 20:06:39
Uchwała Nr IV/29/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet radnych i zwrotu kosztów podróży 2007-04-10 20:01:43
Uchwała Nr IV/28/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. 2007-04-10 19:58:08
Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stepnica na 2007 r. 2007-04-10 19:48:09
Uchwała Nr IV/26/07 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Stepnica na 2007 r. 2007-04-10 19:44:18
Uchwał Nr IV/27/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica na 2007 r. 2007-04-10 19:40:09
Uchwał IV/35/07 w sprawie uchylenia opłaty administracyjnej 2007-04-10 19:33:55
Uchwała IV/31/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 2007-04-03 13:54:01
Uchwała IV/30/07 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zastępujących ich członków rad sołeckich 2007-04-03 13:44:17