Zarządzenie Nr 18/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej.


Zarządzenie Nr 18/07

Wójta Gminy Stepnica

z dnia 12 marca 2007r.

 

 

 

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, N r 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. N r 80, poz. 717 i N r 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i N r 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) w związku z § 23 ust.1 rozdziału II Uchwały Nr XXII/200/04 Rady Gminy Stepnica z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Stepnica Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem o powierzchni zabudowy 30m2 - recepcja oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów 365/3 o powierzchni 0,6743 ha wpisaną w księgę wieczystą Kw nr 27346 położoną w obrębie Stepnica przy ul. T. Kościuszki 25 wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica

Nr 18/07 z dnia 12 marca 2007r.

 

 

Wykaz terenu przeznaczonego do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości oznaczenie wg. kw,

 

Nr działki

Powierzchnia całkowita

Budynek recepcji

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny

1

Stepnica

ul.T. Kościuszki 25

Kw 27346

365/5

6743 m2

pow. zabudowy 30m2

3.800,00 zł + VAT

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 6 tygodni licząc od dnia 12 marca 2007r. art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 14-03-2007 09:57:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 12-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 06-07-2007 15:03:53