Zarządzenie Nr 2/07 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy

Zarządzenie Nr 2/07

Wójta Gminy Stepnica

z dnia 8 stycznia 2007 r.

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806 z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr lló.poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 póz. 128)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią Krystynę Kisiel - członka Komisji.

§ 2. Powołuję na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią Mariolę Kwiryng.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l 0 stycznia 2007 r.

§ 4. Wykonanie zrządzenia powierza się Ryszardowi Torzewskiemu Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 02-02-2007 10:02:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 26-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 06-07-2007 14:57:37